Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


NỘI DUNG

  Lịch học và lịch thi lớp 14KD411,14KD511,14DD411

  Lịch học:

  Lớp 14DD411 : Ngày 16,23,31 tháng 1 học pháp chế dược tại Dầu Giây ( T .Long giảng)

                            Ngày 24/1/2016 học môn hóa lý tại Dầu Giây ( C. Phong)

                            Ngày 30/1/2016 họcMôn ký sinh trùng tại Dầu Giây ( C.Xuân)

  Lớp 14KD411: Ngày Chiều 16,Nguyên ngày 17/1/2016 học toeic 3 ( Thầy Hưng)

  Lớp 14KD511: Không học toeic 3, được nghỉ

  Lịch thi : 

  Lớp 14DD411: Sáng 17/1/2016 thi lại môn thực vật Dược 

  Lớp 14KD411:  Ngày 24/01/2016 Thi môn Toeic 3, KT Tài chính 2 

  Lớp 14KD511: Thi môn Kế toán tài chính 2 _9h15

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    158,069       1/159