Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Lịch học và lịch thi lớp 14KD411,14KD511,14DD411

Lịch học:

Lớp 14DD411 : Ngày 16,23,31 tháng 1 học pháp chế dược tại Dầu Giây ( T .Long giảng)

                          Ngày 24/1/2016 học môn hóa lý tại Dầu Giây ( C. Phong)

                          Ngày 30/1/2016 họcMôn ký sinh trùng tại Dầu Giây ( C.Xuân)

Lớp 14KD411: Ngày Chiều 16,Nguyên ngày 17/1/2016 học toeic 3 ( Thầy Hưng)

Lớp 14KD511: Không học toeic 3, được nghỉ

Lịch thi : 

Lớp 14DD411: Sáng 17/1/2016 thi lại môn thực vật Dược 

Lớp 14KD411:  Ngày 24/01/2016 Thi môn Toeic 3, KT Tài chính 2 

Lớp 14KD511: Thi môn Kế toán tài chính 2 _9h15

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  189,746       1/834