Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


NỘI DUNG

  Thông báo lịch học lớp 14KD411,14KD511,14DD411

  Lớp 14KD411,14KD511 Ngày 20,21,27/2 học kế toán tài chính 3 ( Thầy Hải)

  Lớp 14KD411,14KD511 Ngày 28/02 bắt đầu học môn kiểm toán căn bản 45 tiết ( Thầy Hải)

  Lớp 14DD411 ngày 27,28/2 bắt đầu lịch học các môn.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    170,505       1/289