Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Thông báo lịch học lớp 14KD411,14KD511,14DD411

Lớp 14KD411,14KD511 Ngày 20,21,27/2 học kế toán tài chính 3 ( Thầy Hải)

Lớp 14KD411,14KD511 Ngày 28/02 bắt đầu học môn kiểm toán căn bản 45 tiết ( Thầy Hải)

Lớp 14DD411 ngày 27,28/2 bắt đầu lịch học các môn.

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  189,718       1/833