Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Lịch học lớp 14KD411,14KD511 và lớp kế toán mới

Ngày 23,24/07  lớp 14KD511 học môn kế toán chi phí 

Ngày 23,24/07 lớp 14KD411 và lớp trung cấp liên thông kế toán mới bắt đầu học môn:lý thuyết xác xuất và thống kê toán

Cao đẳng liên thông kế toán nghỉ đợi thông báo sau .

Trân trọng./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  189,749       1/832