Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Thông Báo về việc thực tập tốt nghiệp Lớp 14KD411 và 14KD511

Vào lúc 11g00, Chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2016. GV hướng dẫn sẽ gặp và hướng dẫn SV buổi đầu tiên nên các bạn SV cung cấp thông tin và in các giấy tờ cần thiết như sau:
- Thông tin của Cơ quan, Doanh nghiệp nơi đăng ký thực tập gồm:
     + Tên Cơ quan, Doanh nghiệp
     + Mã số thuế 
     + Địa chỉ Cơ quan, Doanh nghiệp
- Những giấy tờ cần thiết trong quá trình thực tập và nội dung viết báo cáo (NỘI DUNG BÁO CÁO TỐT NGHIỆP CHỈ IN ĐẾN TRANG 19 LÀ ĐỦ)
đường dẫn tải về

http://www.mediafire.com/download/kjtlkl5jkh3hhmm/N%E1%BB%98I+DUNG+BCTN+KE+TOAN.doc

http://www.mediafire.com/download/43gg4510og37w89/M%E1%BA%AAU+BI%E1%BB%82U+THUC+TAP+01-01-2016.zip


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  190,290       1/367