Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


NỘI DUNG

  Lịch thi hết môn

  Lịch thi hết môn lớp 14KD411, 14KD511, Lớp KT Khóa 3 (Liên thông và Hoàn chỉnh)

  - 09g00, chủ nhật ngày 28/08/2016 thi môn Kế toán HCSN

  - 13g30, chủ nhật ngày 28/08/2016 thi môn Toán Cao Cấp C


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    158,072       1/158