Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Lịch thi hết môn

Lịch thi hết môn lớp 14KD411, 14KD511, Lớp KT Khóa 3 (Liên thông và Hoàn chỉnh)

- 09g00, chủ nhật ngày 28/08/2016 thi môn Kế toán HCSN

- 13g30, chủ nhật ngày 28/08/2016 thi môn Toán Cao Cấp C


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  182,448       1/213