Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Thông Báo Lịch học

Thứ 7, chủ nhật ngày 08,09/10/2016 các lớp 14DD411, 14KD411 và lớp Liên thông kế toán khóa 3 học môn Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  193,947       1/1,198