Khối Ngành Khoa học Tự nhiên

Sinh viên Khoa Dược thực hành tại phòng thí nghiệm

Khối Ngành Ngôn ngữ và Xã hội của Đại học Lạc Hồng đào tạo những cử nhân có năng lực tự học để tiếp tục nghiên cứu, nâng cao và mở rộng kiến thức trong việc phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội và chuyên môn ngoại ngữ, đảm bảo cho sinh viên có đủ trình độ để hoạt động và công tác năng động, có hiệu quả trong môi trường làm việc chuyên nghiệp trong tương lai…

Công Nghệ Sinh Học - Môi Trường

Khoa Công nghệ Sinh học Môi trường đào tạo kỹ sư các ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ Môi trường, Nông nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ngay tại các nhà máy, bệnh viện, các phòng thí nghiệm thuộc các viện nghiên cứu;…