Sinh viên

Nghiên cứu khoa học  »  Quyết định  »  Sinh viên


Quyết định Sinh viên NCKH lần thứ 11-12 đạt giải NCKH cấp Bộ năm 2009

Ngày 30/12/2010 thầy TS. Nguyễn Văn Tân thay mặt Trường Đại học Lạc Hồng nhận Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tặng Bằng khen và phần thưởng cho các sinh viên đạt giải "Sinh viên Nghiên cứu khoa học" năm 2009 tại Hà Nội. Ngoài ra, các thầy cô hướng dẫn cho sinh viên đạt giải NCKH cấp Bộ cũng được Bộ tặng Giấy chứng nhận "Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực  hiện công trình đạt giải thưởng 'Sinh viên nghiên cứu khoa học' năm 2009".

Quyết định của Bộ (có danh sách kèm theo). Bấm vào đây để xem.

Bằng khen của sinh viên đạt giải. Bấm vào đây để xem.

Giấy chứng nhận thầy cô hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải. Bấm vào đây để xem.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  25,206       1/313