Sinh viên 5 tốt

Đoàn TN - Hội SV  »  Sinh viên 5 tốt


Đồng Thị Thu Huyền - Giải thưởng "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm học 2010 - 2011.

Đ/c Đồng Thị Thu Huyền - Chi đoàn 07MT111

đã vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm học 2010 - 2011.

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  60,284       1/359