Sinh viên 5 tốt

Đoàn TN - Hội SV  »  Sinh viên 5 tốt


Đồng Thị Thu Huyền - Giải thưởng "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm học 2010 - 2011.

Đ/c Đồng Thị Thu Huyền - Chi đoàn 07MT111

đã vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm học 2010 - 2011.

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  86,984       1/749