Sinh viên 5 tốt

Đoàn TN - Hội SV  »  Sinh viên 5 tốt


Thông báo xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2017

Xem thông báo xét chọn. Tại đây

Hướng dẫn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường. Xem tại đây

Hướng dẫn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh. Xem tại đây

Hướng dẫn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. Xem tại đây

Hướng dẫn xét chọn Giải thưởng "Sao Tháng Giêng". Xem tại đây


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  70,067       1/816