Sinh viên 5 tốt

Đoàn TN - Hội SV  »  Sinh viên 5 tốt


Thông báo xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2017

Xem thông báo xét chọn. Tại đây

Hướng dẫn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường. Xem tại đây

Hướng dẫn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh. Xem tại đây

Hướng dẫn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. Xem tại đây

Hướng dẫn xét chọn Giải thưởng "Sao Tháng Giêng". Xem tại đây


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  91,422       1/665