Sinh viên 5 tốt

Đoàn TN - Hội SV  »  Sinh viên 5 tốt


Quyết định số 46QĐ/HSVT của Hội Sinh viên trường v/v tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2011 - 2012.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  91,426       1/664