Sơ đồ cơ sở

Đại học  »  Sơ đồ cơ sở

Cơ sở Lạc Hồng

smaple image

Cơ sở 1

Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3952 778Cơ sở 2

  Địa chỉ: Số 15/3B Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 2, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Cơ sở 3

  Địa chỉ: Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 4, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Cơ sở 4

  Địa chỉ: E38 - Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 2, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Cơ sở 5

  Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 4, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Cơ sở 6

  Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 3, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Cơ sở 7

  Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 4, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Cơ sở Long Khánh

  Địa chỉ: Thích Quảng Đức, KP2, Phường Xuân An, TP. Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.