Giảng dạy & Nghiên cứu

Khoa Đông phương  »  Giảng dạy & Nghiên cứu

Buổi thảo luận và trao đổi kinh nghiệm cách viết bài báo khoa học

PGS.TS. Trần Thị Thu Lương đã nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của giảng viên là nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ cho việc giảng dạy. Các thầy cô còn được truyền đạt kinh nghiệm NCKH và cách viết bài báo khoa học, đồng thời được tham khảo một số tạp chí khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Toàn thể giảng viên Khoa Đông phương đã tham dự đông đủ.

Một số hình ảnh của buổi thảo luận


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  56,484       1/231