Học bổng

Khoa Dược  »  Học bổng

Chương trình học bổng UNILEAD VIETNAM dành cho cán bộ quản lý giáo dục 2014

Chương trình học bổng UNILEAD VIETNAM dành cho cán bộ quản lý giáo dục 2014

Trung tâm Thông tin Cơ quan DAAD thông báo về Khóa học quốc tế bồi dưỡng về quản lý UNILEAD VIETNAM 2014 (Quản lý Dự án, Đảm bảo chất lượng, Phát triển chuơng trình giảng dạy) dành cho cán bộ lãnh đạo/ nhà quản lý trẻ theo chương trình của Dự án DIES (Dialogue on Innovative Higher Education Strategies) của Cơ quan DAAD trong file đính kèm. Các thông tin về chương trình này cũng có sẵn trên trang web của DAAD Việt Nam www.daadvn.org/dies/

Form đăng ký xem file đính kèm.