Tiêu chuẩn AUN-QA

Test

Cuối tuần qua, trong hai ngày 29 và 30/9/2018 Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức “Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2018” lần lượt các môn: cơ bản, cơ sở và ngoại ngữ.