Chương trình hợp tác quốc tế

Hợp tác đối ngoại  »  Chương trình hợp tác quốc tế

Nhân Sự

           Tiến sĩ Huỳnh Trung Tâm

Chức vụ

Trưởng phòng

Nhiệm vụ Quản lý chung về hoạt động Quan hệ Quốc tế 

Chuyên ngành

Tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Nam California (University of Southern California, USA)

Thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh (MA in TESOL), Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Giảng dạy Tiếng Anh Chuyên ngành Quản trị
Về tôi Website
Email trungtamhuynh@yahoo.com.vn 

 

 

Tiến sĩ Nguyễn Tam Sơn

Chức vụ

Chuyên viên - Giảng Viên

Nhiệm vụ Đảm nhận thủ tục tiếp đoàn; Văn bản Hành chính; Làm thủ tục Visa; Báo cáo kết quả làm việc; Kiểm định chất lượng

Chuyên ngành

Tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Bulacan (Bulacan University, Philippines)

Thạc sĩ Kinh tế học, Học viện Xã hội Châu Á (Asian Social Institute, Philippines)

NCS Tài chính công, Đại học Kinh tế tp HCM

Giảng dạy Kinh tế học; Kinh tê Vi mô; Kinh tế Vĩ mô
Về tôi Website
Email sonqhqt@gmail.com 

 

 

Phòng Quan hệ Quốc tế

(061) 3953 128 - qhqt@lhu.edu.vn