Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

[HK I 2014-2015] Học phí học kỳ và học lại

Khoa thông báo học phí Học kỳ I năm học 2014 - 2015 

Xem thông tin chi tiết

Danh sách môn học lại và lệ phí, sinh viên xem thông tin chi tiết tại: 

http://cs.lhu.edu.vn/8/26816/-Hoc-lai-Danh-sach-va-le-phi-mon-hoc-ky-I-nam-hoc-2014-2015.html