Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

v/v thi sát hạch tin học và đăng ký học ôn đợt 9/2014

1. Lịch thi sát hạch đợt tháng 9/2014

 • Ngày thi: 06/9/2014
 • Thời gian thi: 17h30
 • Phòng thi: Phòng máy cơ sở 1 (Danh sách cụ thể Khoa thông báo sau)

2. Đăng ký thi lại và học ôn thi sát hạch 

 • Học ôn thi:
  • Tổng số tiết: 32
  • 4 buổi/ tuần
  • Lệ phí: 450.000 VNĐ
 • Đăng ký thi lại:
  • Lệ phí 150.000 đồng 

​3. Nộp chứng chỉ miễn thi Sát hạch: Sinh viên đủ điều kiện miễn thi sát hạch, nộp chứng chỉ về Khoa để xét.

4. Nội dung thi và điều kiện miễn thi: http://cs.lhu.edu.vn/209/12824/Chuan-dau-ra.html

5. Thời gian đăng ký và nộp chứng chỉ:  từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/8/2014