Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

Tuyển dụng sinh viên Khoa CNTT

Tuyển dụng sinh viên Khoa CNTT

- Công việc: Setup và hướng dẫn phần mềm

- Số lượng: 6

- Thời gian làm việc: bán thời gian, khoản 15 ngày, bắt đầu vào đầu tháng 9/2014

- Lương thỏa thuận.

- Yêu cầu: Sinh viên đã tốt nghiệp ra trường

ĐT liên hệ: 0916 829 897