Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

[Sát hạch tin học] Danh sách đăng ký thi lại

Khoa thông báo danh sách sinh viên đăng ký thi lại sát hạch tin học, đợt thi tháng 9/2014

Sinh viên kiểm tra thông tin trong file đính kèm, nếu có sai sót, vui lòng phản hồi về Văn phòng Khoa trước ngày 30/8/2014

Download