Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng thông báo:

Cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên Trường được nghỉ lễ Quốc khánh (Thứ 3, ngày 02/9/2014)

Thứ tư, Cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên làm việc và học tập bình thường.