Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

[Sát hạch tin học] Danh sách thi đợt 9/2014

Khoa thông báo danh sách thi sát hạch tin học đợt thi tháng 9/2014 chính thức

Sinh viên xem thông tin trong file đính kèm

 • Danh sách sinh viên thi Mạng (Download)
 • Danh sách sinh viên thi Word & Excel (Download)
 • Danh sách miễn thi:
  • Phan Văn Ninh - 08TH101
  • Trần Duy Trinh - 08TH101
  • Đoàn Nguyễn Đăng Khoa - 08CT113
  • Đinh Như Ngọc - 09CT113

Lịch thi:

 • Ngày thi: 06/9/2014
 • Thời gian thi: 17h30
 • Phòng thi: xem trong danh sách thi

Nội dung thi và điều kiện miễn thi: http://cs.lhu.edu.vn/209/12824/Chuan-dau-ra.html