Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

[Khoá 2013] Lịch thi lại Lần 2, Học kỳ II, Năm học 2013 - 2014

Lịch thi lại Lần 2, Học kỳ II, Năm học 2013 - 2014 sinh viên khoá 2013

Lớp Môn thi Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi
13CN111 Lý thuyết Xác suất Thống kê 2 08/09/2014 18H00 B405
13SE111 Lý thuyết Xác suất Thống kê 2 08/09/2014 18H00 B405
13CN111 Ngôn Ngữ C/C++ 3 09/09/2014 17H30 PM02
13SE111 Ngôn Ngữ C/C++ 3 09/09/2014 17H30 PM09
13CN111 Toán Rời Rạc 4 10/09/2014 18H00 B405
13SE111 Toán Rời Rạc 4 10/09/2014 18H00 B405
13CN111 Toán cao cấp 2 5 11/09/2014 18H00 B405
13SE111 Toán cao cấp 2 5 11/09/2014 18H00 B405
13CN111 TOEIC 1 6 12/09/2014 17H30 PM07
13SE111 TOEIC 1 6 12/09/2014 17H30 PM07