Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

[2014-2015] Danh sách sinh viên đăng ký học lại HK I

Danh sách sinh viên đăng ký học lại Học kỳ I, Năm học 2014 - 2015

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong file đính kèm. Nếu có sai sót, vui lòng phản hồi về Khoa từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/9/2014

Download