Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

[Hướng dẫn tốt nghiệp] Lịch gặp GVHD

Sinh viên thực tập tốt nghiệp đợt 1/7/2014 do cô Văn Đình Vỹ Phương hướng dẫn xem lịch gặp và nội dung chuẩn bị trong link đã được gửi qua mail.