Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

[2014 - 2015] Lịch học lại môn cơ bản, Học kỳ I

LỊCH HỌC LẠI CÁC MÔN CƠ BẢN HỌC KỲ 1 (2014-2015)

Lịch học: Buổi tối

MÔN LỚP THỨ PHÒNG TUẦN BẮT ĐẦU GIÁO VIÊN
Toán C2 HL- QT,TC-KT,CNTT 5 G204 7 Diệp Cẩm Thu
Lý thuyết XSTK HL- QT,TC-KT,CNTT 7 B305 6 Trần Đình Ánh
Toán A3 HL- CĐĐT,CNTT,XD 4 G201 7 Trần Văn Hoan
Những NLCB HL-KT-TC,QT,CNTT,ĐP,NN,XD,CĐĐT 2 A301 6 Lê Thị Kim Chi