Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

[Sát hạch tin học] kết quả đợt thi tháng 9/2014 (cập nhật 20/9/2014)

Sinh viên xem kết quả thi Sát hạch tin học, đợt thi tháng 9/2014 trong file đính kèm

Sinh viên thi phần Mạng máy tính: Downoad

Sinh viên thi phần Tin học ứng dụng: Download