Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

[Khóa 2014] Phân lớp và tra cứu thông tin

Danh sách sinh viên khóa 2014 phân theo lớp.

Lớp 14SE111: Download

Lớp 14CN111: Download

 
Đường link hướng dẫn xem lịch học Giáo dục quốc phòng khóa 2014: http://lookup.lhu.edu.vn/
- Nhập học đợt 1 từ ngày 12/8/2014 đến 17/9/2014
- Sinh viên khóa 2014 nhập học đợt 2 từ ngày 18/9/2014 trở về sau sẽ xem lịch học giáo dục quốc phòng vào ngày 27/9/2014
sau khi bấm vào đường link => nhập mã sinh viên => bấm xem thông tin.