Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

[Sát hạch tin học] Đợt thi tháng 10/2014

Khoa thông báo tổ chức kỳ thi Sát hạch tin học, đợt thi tháng 10/2014.

Đăng ký

Sinh viên đăng ký tại Văn phòng Khoa

Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 04/10/2014

Lệ phí thi: 150.000VNĐ

Ngày thi

Ngày tổ chức thi: 08/10/2014

Thời gian: 17h30

Địa điểm: Phòng máy cơ sở 1.