Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

Tuyển dụng giám sát dự án CNTT

- Nơi làm việc: Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông.

- Số lượng: 6

- Yêu cầu: sinh viên công nghệ thông tin đã tốt nghiệp

- Liên hệ: 0947 717 441 (gặp anh Hưng)

Lưu ý: Công việc thời vụ.