Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

NỘI DUNG

  v/v liên hệ công việc tại Văn phòng Khoa

  Để thuận tiện cho việc phụ huynh, sinh viên liên hệ công việc tại Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, nay Khoa thông báo lịch họp cũng như các buổi làm việc trong tuần như sau :

  • Khoa tổ chức họp/ báo cáo chuyên đề định kỳ vào sáng Thứ ba hàng tuần (từ 08h00 đến 11h30)
  • Các buổi làm việc còn lại trong tuần (trừ chủ nhật), có nhân viên tại bàn trực để tiếp nhận yêu cầu của quý phụ huynh, sinh viên.

  Vậy, quý phụ huynh, sinh viên nếu có việc cần liên hệ Khoa, hạn chế liên hệ vào sáng Thứ Ba hàng tuần (trừ trường hợp bất khả kháng phải giải quyết gấp)

  Trân trọng.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    3,395,384       1/200