Giới thiệu

Khoa Đông phương  »  Giới thiệu


Chương trình đào tạo

    Chương trình đào tạo các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; Nhật Bản học; Hàn Quốc học gắn liền với các môn học phát triển các kỹ năng ngoại ngữ: Nghe; Nói; Đọc; Viết; Phiên – Biên dịch; Ngữ pháp. Bên cạnh đó, các môn học về nghiệp vụ như: Luật Thương mại; Nghiệp vụ Ngoại giao; Nghiệp vụ thư ký; nghiệp vụ Ngoại thương sẽ giúp sinh viên nắm được những kỹ năng cần thiết để thích ứng với môi trường làm việc sau này.

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  293,761       1/158