Giới thiệu

Khoa Đông Phương  »  Giới thiệu

Nghiên cứu khoa học

 Khoa Đông Phương học luôn xem nghiên cứu khoa học của giáo viên sinh viên và cán bộ giảng viên là vấn đề trọng tâm trong kế hoạch đào tạo; coi nghiên cứu khoa học là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa.
   Qua 3 kỳ báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên, chất lượng các đề tài ngày một được nâng cao.
  • Năm 2007 có 3 đề tài Nghiên cứu khoa học của Khoa được đưa ra báo cáo cấp trường và đạt giải khuyến khích .
  • Năm 2008, có 13 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được đưa ra báo cáo cấp trường trong đó có 1 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích.
  • Năm 2009, thành tích này còn được nâng lên khi 9 đề tài báo cáo cấp trường đã đem về cho Khoa 2 giải Nhất.
  • Một số đề tài được Hội đồng khoa học  đánh giá cao như: “Khảo sát một số động từ đồng nghĩa thường gặp trong tiếng Hán hiện đại”; “Tìm hiểu thị hiếu đọc Manga (truyện tranh Nhật Bản) của độc giả Việt Nam”; “Tìm hiểu nghệ thuật thư pháp Nhật Bản” “Trường từ vựng – ngữ nghĩa trong tục ngữ Hàn”; “So sánh tác phẩm “Gia đình” và “Ba thế hệ” ; “Ý nghĩa biểu trưng của yếu tố chỉ động vật trong thành ngữ tiếng Hán và tiếng Việt”; “Uyển ngữ trong tiếng Hoa”…
·   Đặc biệt từ năm 2009. Các sinh viên tham gia Nghiên cứu khoa học đều phải viết và báo cáo bằng song ngữ (tiếng Trung – Nhật – Hàn). 
Sinh viên ngành Việt nam học báo cáo Nghiên cứu khoa học
 
Sinh viên ngành Hàn Quốc học báo cáo Nghiên cứu khoa học
 
 
Sinh viên ngành Nhật Bản học báo cáo Nghiên cứu khoa học
 
         Sinh viên ngành Trung Quốc học trong lễ báo cáo Nghiên cứu khoa học
 
Thầy cô trong hội đồng báo cáo Nghiên cứu khoa học sinh viên khóa VI