Hoạt động

Ngành Hàn Quốc học trao 17 suất học bổng khuyến học cho sinh viên

Vừa qua, ngày 30 tháng 01 năm 2021, Ngành Hàn Quốc học trao 17 suất Học bổng Khuyến học, mỗi suất trị giá 500.000VNĐ cho 17 sinh viên của Ngành Hàn Quốc học nhằm chung tay với Nhà trường khuyến khích tinh thần học tập của các em sinh viên chưa được xét trong Học bổng Nghèo – Vượt khó vừa qua của Nhà Trường.

 

Danh sách sinh viên nhận học bổng:

 

Đại học Lạc Hồng

Hàn Quốc học


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        20,970       1/502