Tin tức

Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Khoa KH&CNTP tổ chức chuyên đề ứng dụng Google Sites tạo hồ sơ E-portfolio

Để trang bị cho sinh viên có thêm những kỹ năng cần thiết như soạn thảo văn bản, lưu trữ hồ sơ, cách tạo dựng thương hiệu cá nhân cũng như viết CV xin việc. Ngày 12/5/2022 câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Khoa KH&CNTP đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: Tạo E-portfolio trên Google Sites nhằm giúp sinh viên phát triển những phẩm chất cá nhân cũng như ý thức trách nhiệm và động lực trong học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn và phát triển kỹ năng.

Google Sites là ứng dụng trực tuyến giúp tạo trang web dễ dàng, với Google Sites, người sử dụng có thể thu thập nhanh chóng nhiều loại thông tin như video, lịch, bản trình bày, tệp đính kèm và văn bản trong cùng một vị trí, đồng thời dễ dàng chia sẻ những thông tin cần thiết.

Việc ứng dụng E-portfolio trên Google Sites có thể giúp sinh viên tạo được một trang web cá nhân, một hồ sơ năng lực điện tử, nơi tổng hợp lưu trữ lí lịch khoa học, các bài báo nghiên cứu, các kỹ năng, năng lực, hoạt động đoàn hội cũng như phục vụ cộng đồng.

E-portfolio có thể là nơi phô bày năng lực của cá nhân đến với nhà tuyển dụng, cơ quan ứng tuyển. Hồ sơ E-portfolio còn có thể là một công cụ đánh giá kết quả học tập xuyên suốt, tạo cơ hội cho sinh viên sử dụng có thể tự đánh giá được kết quả học tập, nghiên cứu, rèn luyện, tạo sự tự ý thức, động lực tiếp tục, nâng cao trách nhiệm trong việc học.

Khoa KH&CNTP

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,787,597       1/511