NỘI DUNG

  Sinh viên khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm thực hành tại phòng thí nghiệm

  Thực hành trong giảng dạy và học tập đại học đóng vai trò rất quan trọng, giúp sinh viên dễ hiểu bài, phát huy được tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng và nâng cao hứng thú học tập.

  Hướng đến chương trình đào tạo chất lượng cao Khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm đã xây dựng chương trình đào tạo với: 50% Học lý thuyết – 50% Học thực hành tại phòng thí nghiệm và tại Doanh nghiệp để định hướng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên khi ra trường.

  Trong quá trình thực hành sinh viên có thể phát huy tối đa các hoạt động của mọi giác quan, các thao tác sử dụng trang thiết bị thí nghiệm, tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế.

  Với những buổi thực hành môn học chuyên ngành tại phòng thí nghiệm đã giúp cho sinh viên có đam mê học tập hơn, có nhiều trải nghiệm về nghề cũng như nhận diện được các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến.

  Khoa KH&CNTP


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    2,645,169       1/159