Tin tức

Khoa KH&CN Thực phẩm - Phòng thí nghiệm Kỹ thuật thực phẩm I303

PHÒNG THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT THỰC PHẨM - I303

(FOOD TECHNOLOGY LAB)

 • Chức năng giảng dạy:
 •  - Thực hành thí nghiệm cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm.
 •  - Thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu phục vụ giảng dạy cho môn học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm.
 •  - Thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và khảo sát phục vụ công tác chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
 • Chức năng nghiên cứu:

 •  - Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
 •  - Nghiên cứu về vấn đề dinh dưỡng, khẩu phần ăn uống của các đối tượng lao động, về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm dùng trong bữa ăn của người Việt nam và tác dụng sức khỏe của thực phẩm.
 •  - Nghiên cứu các đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Chức năng đào tạo:

 •  - Đào tạo cho các đối tượng có nhu cầu về chuyên ngành thực phẩm, dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
 •  - Tham gia hợp tác đào tạo từ trung cấp, cao đẳng, đại học về chuyên ngành công nghệ thực phẩm, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm theo quy định của trường Đại học Lạc Hồng.
 •  - Mở rộng hợp tác về đào tạo công nghệ thực phẩm, dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm với các Trường, các trung tâm và các cơ quan đơn vị trong nước.

Giảng dạy các môn học:

 •  - Thực hành Đánh giá cảm quan
 •  - Thực hành chế biến sữa và sản xuất bánh kẹo
 •  - Thực hành chế biến thịt, thủy sản
 •  - Đồ án chuyên ngành
 •  - Nghiên cứu Khoa học và Đồ án tốt nghiệp
Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     3,465,294       1/394