Các lớp ngắn hạn

Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế  »  Các lớp ngắn hạn

Thông báo V/v Chiêu sinh lớp SPSS và Excel nâng cao Khóa 03

Thông báo

V/v Chiêu sinh lớp SPSS và Excel nâng cao Khóa 03

 

- Học phí: 500.000đ/lớp ( SPSS hoặc Excel nâng cao)

- Lệ phí thi chứng chỉ: 150.000đ/sv (Cấp chứng chỉ SPSS hoặc Excel nâng cao)

* Ghi chú:

- Sinh viên có thể đăng ký học hoặc thi theo nhu cầu.

- Lớp học: 50 SV trở lên

- Tổ chức thi: 100 SV trở lên

- Sinh viên có thể đổi 2 chứng chỉ SPSS và Excel nâng cao để lấy chứng chỉ B khi đã có chứng chỉ A để xét tốt nghiệp.