Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức họp Hội đồng Khoa học khoa

     Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2020, tại phòng họp 2, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng, Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức họp Hội đồng Khoa học khoa.

     Buổi họp có sự tham dự của TS. Nguyễn Quốc Huy - Q. Trưởng Khoa, TS. Nguyễn Văn Hải - P. Trưởng Khoa và cùng toàn thể Quý Thầy cô trong Hội đồng Khoa học khoa.

     Nội dung buổi họp nhằm hoàn thiện chương trình giáo dục đại học niên khóa 2020 - 2024 trên cơ sở thống nhất góp ý chuẩn đầu ra từ doanh nghiệp, giảng viên và cựu sinh viên.

      Buổi họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

 

 

Khoa Tài Chính - Kế Toán

TCKT, HĐ khoa học


      © 2019 Đại học Lạc Hồng
        1,145,892       1,623