NCKH Sinh viên

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Sinh viên


Quyết định khen thưởng và đặc cách tốt nghiệp cho Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 32 tháng 06/2019

Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên Quyết định, danh sách khen thưởng và đặc cách cho sinh viên Nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường lần thứ 32 năm 2019.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem và tải trên file đính kèm

Quyết định và danh sách khen thưởng - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  197,980       1/249