NCKH Sinh viên

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Sinh viên


Quyết định khen thưởng cho Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 38 năm 2023

Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên Quyết định khen thưởng cho sinh viên Nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường trong Ngày hội Khoa học và Công nghệ Lạc Hồng lần thứ 37 năm 2023.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem và tải trên file đính kèm.

Quyết định số 1087/QĐ-ĐHLH ngày 27/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng về việc khen thưởng và công nhận sinh viên đạt giải trong Ngày hội khoa học và công nghệ Lạc Hồng lần thứ 38, năm 2023 - Tải về.

Quyết định số 1038/QĐ-ĐHLH ngày 16/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng về việc khen thưởng sản phẩm tham gia triển lãm Online trong Ngày hội khoa học và công nghệ Lạc Hồng lần thứ 38, năm 2023 - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,727       1/608