NCKH Sinh viên

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Sinh viên


Quyết định khen thưởng cho Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 35 năm 2021

Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên Quyết định khen thưởng cho sinh viên Nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường trong Ngày hội Khoa học và Công nghệ Lạc Hồng lần thứ 35 năm 2021.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem và tải trên file đính kèm.

Quyết định khen thưởng - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  248,738       1/604