NCKH Sinh viên

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Sinh viên


Quyết định khen thưởng cho Sinh viên Nghiên cứu khoa học lần thứ 34 năm 2020

Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên Quyết định khen thưởng cho sinh viên Nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường trong Ngày hội Khoa học và Công nghệ Lạc Hồng lần thứ 34 năm 2020.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem và tải trên file đính kèm.

Quyết định khen thưởng - Tải về.

Danh sách khen thưởng đề tài đạt giải - Tải về.

Danh sách khen thưởng GVHD - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  198,117       1/257