Tin tức

Lễ trao quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ QTKD khóa 4

Vào ngày 19/12/2013, Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức buổi định hướng đề tài cho các học viên ngành Quản trị kinh doanh khóa 2011. Mục đích của buổi định hướng là xem đề tài có phù hợp với chuyên ngành đào tạo hay không; mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu như thế nào. Từ đó, dựa trên kết quả của buổi định hướng, Trường sẽ phân công giảng viên hướng dẫn cho phù hợp với từng đề tài.

Căn cứ kết quả đánh giá của hội đồng từ buổi định hướng đề tài, vào ngày 28/12/2013, tại phòng B203 Trường đã tổ chức buổi lễ trao quyết định giao đề tài cho 24 học viên đã có kết quả đạt từ buổi định hướng. TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng phòng Sau đại học, kiêm Trưởng khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế đã thay mặt Nhà trường trao quyết định giao đề tài cho các học viên nói trên.

Một số hình ảnh của buổi giao đề tài:

Khoa Sau đại học

QTKD, quan tri kinh doanh