Tin tức

Lễ trao quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng khóa 4

Lễ trao quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ Kế toán khóa 4

Ngày 18/01/2013 và ngày 13/02/2014, Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức Lễ trao quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ cho các học viên ngành Kế toán khóa 4 năm 2012.

Ngay sau khi Hội đồng định hướng đề tài có những đóng góp giúp cho học viên nắm bắt một cách rõ ràng phương hướng thực hiện đề tài tốt nghiệp của mình thông qua một số nội dung như: mục tiêu nghiên cứu của đề tài hướng đến điều gì? đối tượng và phạm vi nghiên cứu xác định ra sao? phương pháp nghiên cứu lựa chọn để thực hiện trong đề tài như thế nào? Từ đó, Nhà trường sẽ ra Quyết định giao đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn cho phù hợp với từng đề tài.

Căn cứ kết quả đánh giá của hội đồng từ buổi định hướng đề tài, vào ngày 18/01/2013 và ngày 13/02/2014, tại phòng B203, Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức Lễ trao quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ cho các học viên ngành Kế toán khóa 4 năm 2012 đã có kết quả đạt từ buổi định hướng. TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng phòng Sau đại học, kiêm Trưởng khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế và ThS. Lê Thu Thủy - Phó trưởng phòng Sau đại học đã thay mặt Nhà trường trao quyết định giao đề tài cho các học viên nói trên.

Một số hình ảnh của Lễ trao quyết định giao đề tài:

- See more at: http://lhu.edu.vn/21/24548/Le-trao-quyet-dinh-giao-de-tai-luan-van-thac-si-Ke-toan-khoa-4.html#sthash.T6PWwWVB.dpuf

Ngày 19/02/2014, Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức Lễ trao quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ cho các học viên ngành Tài chính ngân hàng khóa 4 năm 2012.

Ngay sau khi Hội đồng định hướng đề tài có những đóng góp giúp cho học viên nắm bắt một cách rõ ràng phương hướng thực hiện đề tài tốt nghiệp của mình thông qua một số nội dung như: mục tiêu nghiên cứu của đề tài hướng đến điều gì? đối tượng và phạm vi nghiên cứu xác định ra sao? phương pháp nghiên cứu lựa chọn để thực hiện trong đề tài như thế nào? Từ đó, Nhà trường sẽ ra Quyết định giao đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn cho phù hợp với từng đề tài.

Căn cứ kết quả đánh giá của hội đồng từ buổi định hướng đề tài, vào ngày 19/02/2014, tại phòng B203, Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức Lễ trao quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ cho các học viên ngành Tài chính ngân hàng khóa 4 năm 2012 đã có kết quả đạt từ buổi định hướng. ThS. Lê Thu Thủy - Phó trưởng phòng Sau đại học đã thay mặt Nhà trường trao quyết định giao đề tài cho các học viên nói trên.

Một số hình ảnh của Lễ trao quyết định giao đề tài:

 

Ngày 18/01/2013 và ngày 13/02/2014, Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức Lễ trao quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ cho các học viên ngành Kế toán khóa 4 năm 2012.

Ngay sau khi Hội đồng định hướng đề tài có những đóng góp giúp cho học viên nắm bắt một cách rõ ràng phương hướng thực hiện đề tài tốt nghiệp của mình thông qua một số nội dung như: mục tiêu nghiên cứu của đề tài hướng đến điều gì? đối tượng và phạm vi nghiên cứu xác định ra sao? phương pháp nghiên cứu lựa chọn để thực hiện trong đề tài như thế nào? Từ đó, Nhà trường sẽ ra Quyết định giao đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn cho phù hợp với từng đề tài.

Căn cứ kết quả đánh giá của hội đồng từ buổi định hướng đề tài, vào ngày 18/01/2013 và ngày 13/02/2014, tại phòng B203, Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức Lễ trao quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ cho các học viên ngành Kế toán khóa 4 năm 2012 đã có kết quả đạt từ buổi định hướng. TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng phòng Sau đại học, kiêm Trưởng khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế và ThS. Lê Thu Thủy - Phó trưởng phòng Sau đại học đã thay mặt Nhà trường trao quyết định giao đề tài cho các học viên nói trên.

Một số hình ảnh của Lễ trao quyết định giao đề tài:

- See more at: http://lhu.edu.vn/21/24548/Le-trao-quyet-dinh-giao-de-tai-luan-van-thac-si-Ke-toan-khoa-4.html#sthash.T6PWwWVB.dpuf

Ngày 18/01/2013 và ngày 13/02/2014, Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức Lễ trao quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ cho các học viên ngành Kế toán khóa 4 năm 2012.

Ngay sau khi Hội đồng định hướng đề tài có những đóng góp giúp cho học viên nắm bắt một cách rõ ràng phương hướng thực hiện đề tài tốt nghiệp của mình thông qua một số nội dung như: mục tiêu nghiên cứu của đề tài hướng đến điều gì? đối tượng và phạm vi nghiên cứu xác định ra sao? phương pháp nghiên cứu lựa chọn để thực hiện trong đề tài như thế nào? Từ đó, Nhà trường sẽ ra Quyết định giao đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn cho phù hợp với từng đề tài.

Căn cứ kết quả đánh giá của hội đồng từ buổi định hướng đề tài, vào ngày 18/01/2013 và ngày 13/02/2014, tại phòng B203, Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức Lễ trao quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ cho các học viên ngành Kế toán khóa 4 năm 2012 đã có kết quả đạt từ buổi định hướng. TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng phòng Sau đại học, kiêm Trưởng khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế và ThS. Lê Thu Thủy - Phó trưởng phòng Sau đại học đã thay mặt Nhà trường trao quyết định giao đề tài cho các học viên nói trên.

Một số hình ảnh của Lễ trao quyết định giao đề tài:

- See more at: http://lhu.edu.vn/21/24548/Le-trao-quyet-dinh-giao-de-tai-luan-van-thac-si-Ke-toan-khoa-4.html#sthash.T6PWwWVB.dpuf
Khoa Sau đại học

quyết định, đề tài, tài chính ngân hàng, khóa 4


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,016,130       1/342