Tin tức

Định hướng đề tài luận văn thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng khóa 4

Buổi sáng thứ năm ngày 02/01/2014, tại phòng B203, Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức buổi định hướng đề tài luận văn thạc sĩ cho các học viên ngành Tài chính ngân hàng khóa 4 năm 2012.

Tham dự buổi định hướng đề tài có TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng phòng Sau đại học, ThS. Lê Thu Thủy - Phó trưởng phòng Sau đại học, cùng quý thầy cô thành viên hội đồng và các học viên lớp Tài chính ngân hàng khóa 4.

Mục tiêu của buổi định hướng giúp cho học viên nắm bắt một cách rõ ràng ngay từ khi bắt đầu lựa chọn tên đề tài và triển khai thực hiện đề tài ở những bước tiếp theo trong việc thực hiện luận văn tốt nghiệp của mình.

Qua buổi định hướng đề tài, các học viên sẽ trình bày phương hướng thực hiện đề tài tốt nghiệp của mình thông qua một số nội dung như: mục tiêu nghiên cứu của đề tài hướng đến điều gì? đối tượng và phạm vi nghiên cứu xác định ra sao? phương pháp nghiên cứu lựa chọn để thực hiện trong đề tài như thế nào? Từ đó, Hội đồng có những góp ý và định hướng cho học viên. Dựa trên kết quả của buổi định hướng, Nhà trường sẽ ra Quyết định giao đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn cho phù hợp với từng đề tài.

Một số hình ảnh của buổi định hướng đề tài:

 

 

 
Khoa Sau đại học

định hướng, luận văn, Tài chính ngân hàng, khóa 4


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,016,133       1/342