Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức Hội đồng đánh giá Giảng viên NCKH năm 2018

     Nghiên cứu khoa học là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của trường Đại học Lạc Hồng. Theo đó, Khoa Tài chính - Kế toán luôn luôn chú trọng phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên của Khoa. Hoạt động nghiên cứu khoa học giúp cho Giảng viên có thể củng cố và trao dồi thêm kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy sau này.

     Để đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của Giảng viên sau một quá trình thực hiện một cách nghiêm túc. Vào sáng ngày 24 tháng 5 năm 2018 tại phòng B403, Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức Hội đồng đánh giá Giảng viên NCKH. 

     Sau đây là một số hình ảnh buổi đánh giá:

Khoa Tài Chính - Kế Toán

TCKT, NCKHGV, 2018