Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính – Kế toán tổ chức Hội đồng đánh giá SV Báo cáo tốt nghiệp

Sáng ngày 01/6/2018, Khoa Tài chính – Kế toán tổ chức Hội đồng đánh giá SV Báo cáo tốt nghiệp cho hơn 80 sinh viên của khóa 2014. Hội đồng đánh giá được tổ chức thành 3 tiểu ban:

Tiểu ban 1 tại phòng B401 gồm: 

Trưởng TB 1: ThS. Nguyễn Văn Hải

Ủy viên TB 1: ThS. Nguyễn Văn Dũng 

Thư ký TB 1: ThS. Vưu Thị Thu Thủy 

Tiểu ban 2 tại phòng B402 gồm: 

Trưởng TB 2: ThS. Nguyễn Thúy Hằng 

Ủy viên TB 2: ThS. Nguyễn Tiến Quang

Thư ký TB 2: ThS. Trần Thị Phương Thảo 

Tiểu ban 3 tại phòng B403 gồm: 

Trưởng TB 3: TS. Nguyễn Quốc Huy

Ủy viên TB 3: ThS. Trần Văn Quyền 

Thư ký TB 3: ThS. Đoàn Việt Hùng

Trải qua 3,5 năm học tập và 5 tháng thực hiện đề tài tốt nghiệp, sinh viên đã chuẩn bị khá chu đáo về nội dung cũng như hình thức bài báo cáo của mình. Qua buổi báo cáo, hội đồng đánh giá các đề tài năm nay đã có những điểm nội bật như sự cọ xát với thực tế và khả năng ứng dụng những kiến thức đã học trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh tại đơn vị thực tập. Hội đồng Khoa đã làm việc nghiêm túc và kết thúc trong buổi sáng cùng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội đồng:

Khoa Tài Chính - Kế Toán

TCKT, BCTN, 2018