Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính - Kế toán triển khai chương trình nghiên cứu khoa học đối với sinh viên khóa 2015

Nhằm có định hướng về đề tài, cũng như nhìn nhận đúng về nghiên cứu khoa học sinh viên trong quá trình thực tập. Do đó, Ban lãnh đạo Khoa Tài chính - Kế toán luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất nhằm giúp cho sinh viên có cơ hội cọ sát với thực tế, gắn kết những lý thuyết đã học trên giảng đường với môi trường thực tiễn bên ngoài. Khoa Tài chính - Kế toán đã tổ chức triển khai chương trình nghiên cứu khoa học đối với sinh viên khóa 2015 ngày. Đến tham dự chương trình có các Thầy Cô giảng viên Khoa.

Thông qua chương trình sinh viên nẵm rõ một số thông tin, cũng như quy định về NCKH. Ngoài ra cũng đã được giải đắp một số thắc mắc liên quan tới NCKH như hướng nghiên cứu của đề tài, phương pháp nghiên cứu,… Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc cùng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh:

Khoa Tài Chính - Kế Toán

TCKT, NCKH, SV TCKT