Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức sinh hoạt chuyên đề Kế toán

Sáng ngày 6/6/2018 tại phòng B402, Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức sinh hoạt chuyên đề Kế toán, buổi sinh hoạt gồm các chuyên đề sau: 

Ths. Nguyễn Tiến Quang trình bày đề tài "Mối liên hệ giữa Phân tích hoạt động kinh doanh và Kế toán quản trị", đề tài đã đánh giá được các thông tin qua lại giữa phân tích các nhân tố và kế toán quản trị từ đó giúp nhà quản lý đưa ra chiến lược kinh doanh hợp lý.

ThS. Trần Thị Phương Thảo trình bày đề tài "Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại", báo cáo đã chỉ ra những điểm mới trong luật thương mại sẽ ứng dụng vào ngày 15/07/2018, qua đó kế toán cần nắm và doanh nghiệp cần biết để quản lý kinh doanh.

ThS. Lê Nguyên Giáp trình bày đề tài "Kết cấu mặt hàng nhân tố ảnh hưởng đến quản lý", đề tài đã chỉ ra được quá trình phận tích kết cấu mặt hàng là một nhân tố hết sức cần thiết trong quản lý về chi phí - tiêu thụ - lợi nhuận, từ đó nhà quản lý sẽ có phương án hợp lý để điều hành hoạt động của doanh nghiệp mình.

Sau đây là một số hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên đề:

Khoa Tài Chính - Kế Toán

sinh hoạt chuyên môn, TCKT